ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ?

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κο ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

Καραγιώργη Σερβίας 10 – ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πρόs ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Υπ όψη κου ΗΛΙΑ ΚΑΤΟΥΔΗ

2. Πρός Δρ ΟΛΓΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γενική Γραμματέα τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.)

3. Πρός τα Μ.Μ.Ε στην Ελλάδα καί στο Εξωτερικό

Θεμα : ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ?

Σεβαστέ Κύριε Υπουργέ,

Μαύρα σύννεφα εμφανίζονται στίς σχέσεις τής Ελληνικής Πολιτείας με τούς Ομογενείς Ελληνες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στό εξωτερικό.

Οι περισσότεροι από τούς Ομογενείς έχουν στην κυριότητά τους περιουσιακά στοιχεία καί εισοδήματα (π.χ. ενοίκια) στην Ελλάδα. Για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία καί εισοδήματα υποβάλλουν από παλιά Φορολογική Δήλωση στην Ελλάδα.

Η Ελληνική Πολιτεία με συνεχείς Νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά καί με νομοθετικές παρεμβάσεις της στά έτη 2011 καί 2012, ζήτησε…καί από τούς Ομογενείς, που είναι μόνιμοι κατοικοι εξωτερικού, να προσκομίσουν διάφορα δικαιολογητικά με τα οποία θα επιβεβαιώνεται ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού καί ότι έχουν υποβάλλει εκεί , στό εξωτερικό, την Φορολογική τους Δήλωση, για τό παγκόσμιο εισόδημά τους.

Δηλαδή, με τόν Ν.3943/31-3-2011 καί με τίς ΠΟΛ 1142/31-5-2012, 1245/31-5-2012 καί 1161/16-7-2012 καθορίστηκε οτι οι Ελληνες που εργάζονται στό εξωτερικό πρέπει να προσκομίζουν από εδώ καί στό εξής κάθε χρόνο ορισμένα δικαιολογητικά .

δηλαδή «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» ή «αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσής στο εξωτερικό» ή Βεβαίωση από μιά, οποιαδήποτε, Υπηρεσία του εξωτερικού για την πιστοποίηση τής μόνιμης κατοικίας τους στο εξωτερικό».

Αυτό Κε Υπουργέ είναι αδύνατον στίς περισσότερες περιπτώσεις γιατί υπάρχουν κάποια Κράτη στο εξωτερικό τα οποία ΔΕΝ EKΔΙDΟΥΝ αυτά τα δικαιολογητικά ή αρνούνται να τα δώσουν.

Εάν δεν προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Ελλάδα , ο ομογενής ή ο κάτοικος εξωτερικού θα έχει πολλά προβλήματα με τίς Ελληνικές Υπηρεσίες αφού

θα βρεθεί ανάμεσα στήν ξένη υπηρεσία που αρνείται να του δόσει τα «δικαιολογητικά» καί στην Ελληνική φορολογική Αρχή η οποία απαιτεί οπωσδήποτε την προσκόμιση τών δικαιολογητικών αυτών.

Στήν περίπτωση μάλιστα που δεν έχει υπογραφεί Διμερής Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ανάμεσα στην Ελλάδα καί στό άλλο Κράτος, τό θέμα γίνεται περισσότερο πολύπλοκο αφού η Ελληνική Φορολογική Αρχή επιμένει να πάρει τα δικαιολογητικά και ο φορολογούμενος Ελληνας έρχεται σε απόγνωση .

Καί άλλο πρόβλημα : Στό άρθρο 76 παρ. 6α του ν. 2238/1994 ο Ελληνας Νομοθέτης επιθυμεί να φορολογήσει τα εισοδήματα τών Ελλήνων οι οποίοι εργάζονται σε άλλα Κράτη έστω καί εάν η φορολόγηση στά κράτη αυτά είναι «προνομιακή» μικρότερη από την φορολόγηση που γίνεται στην Ελλάδα. Ο Ελληνας νομοθέτης όμως όταν νομοθέτησε αυτή τη διάταξη, το 2011, δέν έλαβε υπ όψη ότι οι φορολογούμενοι Ελληνες ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ) ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ για να φορολογηθεί.

Καί ερωτώ Κε Υπουργέ : είναι καιρός για τέτοιες πολυτέλειες; Ναμην θέλομε δηλαδή να έρχεται συνάλλαγμα στην Ελλάδα καί μάλιστα από τούς ομογενείς ;

Η παρ. 6α τού άρθρου 76 του Ν. 2238 γράφει : « 6.α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον:
αα) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α, και
ββ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β’, θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του»

Ηδη κε Υπουργέ κυκλοφορούν στό διαδίκτυο επιστολές «προθύμων» Γραφείων που θέλουν να «βοηθήσουν» τους Ομογενείς στίς δύσκολες αυτές στιγμές εκμεταλλευόμενοι την νέα αυτή νομοθεσία… «αφού τό φορολογικό πλαίσιο για τούς κατοίκους εξωτερικού έχει γίνει εξαιρετικά σύνθετο καί χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τα φυσικά πρόσωπα που ζούν καί εργάζονται εκτός Ελλάδος..» όπως γράφουν στα σημειώματά τους.

Με τα παραπάνω φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στούς φιλήσυχους Ομογενείς Ελληνες, οι οποίοι είναι μονίμως εγκατεστημένοι σέ άλλα κράτη καί έχουν ή δέν έχουν κάποιο εισόδημα στήν Ελλάδα.

Ειναι πρόβλημα φορολογίας που μέχρι σήμερα δέν είχαν.

Καί τό πρόβλημα αυτό δέν έχει φανεί ακόμα επειδή με την ΠΟΛ. 1161/16-7-2012 η ημερομηνία προσκόμισης τών δικαιολογητικών παρετάθη μέχρι την 31/12/2012.

Επομένως το πρόβλημα στούς Ομογενείς θα φανεί μετά την 1/1/2013 καί θα γιγαντωθεί κατα την διάρκεια τής υποβολής τών φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2013 ( δηλαδή μέσα στό Α΄εξάμηνο του 2013.)

Φαίνεται αδιανόητο αυτό πού πρόκειται να γίνει : Δηλαδή, η μητέρα – Πατρίδα Ελλάδα θα δημιουργήσει-φορολογικά καί άλλα- προβλήματα στά παιδιά της που κατοικούν μόνιμα στό Εξωτερικό!

Αλλά υπάρχει καί άλλο πρόβλημα : η εμπλοκή τών τοπικών ΔΟΥ στην φορολογία τών εισοδημάτων τών Ομογενών που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. Η Εμπλοκή αυτή δημιουργεί έναν πρόσθετο λόγο ταλαιπωρίας καί εκνευρισμού κυρίως τών ομογενών Ελλήνων του Εξωτερικού οι οποίοι ενώ φορολογούνται στό άλλο κράτος για τό εισόδημά που αποκτούν εκεί, ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ μέ αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν όλα τα πλεονεκτήματα που τούς δίνει ο νόμος από αυτή τους την ιδιότητα.

Θά κινδυνεύουν να φορολογηθούν δυό φορές στά δύο Κράτη για τό ίδιο εισόδημα, δέν θα μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα που αποκτούν στο εξωτερικό με την εργασία τους (δέν θέλει συνάλλαγμα η Ελλάδα?)

Οι υπάλληλοι τών τοπικών ΔΟΥ στην Ελλάδα , βρέθηκαν απροετοίμαστοι σε αυτό τόν ρόλο γιατί δεν εχουν ενημερωθεί επαρκώς ούτε έχουν την πείρα σε υποθέσεις και θέματα κατοίκων εξωτερικού, πράγμα που δημιουργεί καθυστερήσεις, γραφειοκρατίες καί πρόσθετα προβλήματα, κυρίως στούς Ομογενείς μας.

Δεν γνωρίζομε άν τα σχετικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την Αρμοδία Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου τών Οικονομικών, εκφράζουν την βούληση τής πολιτικής ηγεσίας του. Δεν είμαστε σιγουροι εάν όλοι τους γνωρίζουν ποιές θα είναι οι συνέπειες που θα προκύψουν εάν τά παραπάνω μέτρα εφαρμοστούν από τήν 31/12/2012 ημέρα που η Αρμόδια Υπηρεσία του Υ/Οικονομικών έχει θέσει για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του 2011

. Ενα είναι σίγουρο : ότι θα διαταραχθούν οι σχέσεις τών Ελλήνων τής διασποράς με την μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα καί οι Ελληνες που κατοικούν στο εξωτερικό θα απομακρυνθούν από την πατρογονική εστία με οικονομικά , εθνικά κλπ επακόλουθα.

Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτή η καταστροφική πολιτική γιατί διαφορετικά :

1. Οι ομογενείς θα αναγκαστούν εξ αιτίας της να πληρώσουν διπλούς φόρους για τό εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα

2. Οι ομογενείς δέν θα μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα στην Ελλάδα

3. Η Ελληνική Κυβέρνηση καί εμείς οι υπόλοιποι Ελληνες θα εκτεθούμε καί θα φανούμε στό εξωτερικό ότι για άλλη μιά φορά τρωγόμαστε μεταξύ μας (είμαστε ειδικοί στίς απογραφές που καταλήγουν σε τραγωδίες…..)

4. Οι Ομογενείς θα φοβούνται να έλθουν στην Ελλάδα καί δέν θα επενδύσουν ποτέ στό μέλλον στην Ελλάδα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ παρακαλείσθε Κε Υπουργέ νά παρέμβετε καί να ανακαλέσετε τίς ΠΟΛ. 1142/31-5-2012, ΠΟΛ.1145/31-5-2012 ΚΑΊ 1161/16-7-2012 καί τίς διατάξεις του άρθρου 6α του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Επίσης να ορισθεί Ειδική Επιτροπή η οποία να διαμορφώσει τίς σχετικές διατάξεις επί το ορθπλογικότερον , καί θα αποτελείται από

· Δύο Υπαλλήλους τού Υπουργείου Εξωτερικών

· Δύο Υπαλλήλους της ΔΟΥ Κατοικων Εξωτερικού

· Δύο έμπειρους -ειδικούς από τό ιδιωτικό Τομέα

· Δύο εκπροσώπους από τό Συμβούλιο Παγκοσμίου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.)

Διαφορετικά τό Α΄εξάμηνο του 2013 θα είμαστε όλοι έκπληκτοι μάρτυρες δυσάρεστων αντιδράσεων κλπ από τούς Ελληνες που εργάζονται στό εξωτερικό , μόνιμα ή προσωρινά.

Θεωρώ ότι με την επιστολή μου αυτή εγώ έχω ήδη έχω εκπληρώσει τό καθήκον μου πρός την πατρίδα μου.

Υ.Γ. Συνημμένη επιστολή Οργανωμένου Γραφείου πρός στό εξωτερικό για την διεκπεραίωση τών προσθέτων εργασιών που προκύπτουν (!) από τήν αναζήτηση τών νέων δικαιολογητικών .

Με εξαιρετική εκτίμηση καί εμπιστοσύνη,
Αθήνα 15/10/2012
ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜ. ΣΕΙΜΕΝΗΣ

Survival rates give hope to children living with cancer

Source: News

MORE Victorian children are surviving cancer, with the number of young patients still alive five years after diagnosis at an all-time high of 82 per cent, new data shows.

A Cancer Council Victoria report on childhood cancer shows five-year survival has improved from 68 per cent over the past 30 years, reflecting advances in treatment.

Some of the biggest gains were made in the treatment of leukaemia – the most common cancer in children – for which five-year survival increased from 75 per cent to 92 per cent.

Leukaemias accounted for 38 per cent of all new cancer diagnoses in children aged under 15 years and 44 per cent in children aged under four, with the cancer declining in frequency with increasing age.

The report, to be launched by Health Minister David Davis today, also shows:

■About 150 children are diagnosed with cancer in Victoria each year;
■87 children died between 2008 and 2010 and 37 of them were aged under four;
■The most common fatal cancers were brain tumours (11 deaths), leukaemia (seven deaths) and liver cancer (six deaths); and
■More than 40 per cent of all deaths occurred within a year of diagnosis, and three-quarters within three years.

Director of the Royal Children’s Hospital cancer centre Francoise Mechinaud said improved survival was due not just to advances in chemotherapy, but also supportive care provided to children to treat infections and ensure they were adequately nourished during cancer treatment.

Dr Mechinaud said doctors had also developed highly accurate tools to assess risk in individual patients, particularly those with leukaemia, which allowed them to tailor treatments that would deliver further survival gains in years to come.

But she said more was needed to improve survival rates for other childhood cancers, particularly brain cancer. ”Brain is a significant issue – not only can the tumour be quite aggressive, but there are issues about whether we can do surgery because some areas of the brain are so crucial,” she said.

Cancer Council chief executive Todd Harper said that although cancer was rare in Victorian children, it remained the second highest cause of death after accidents and the most common cause of death from disease.

”The increase in survival demonstrates we are getting better at treating childhood cancers, and provides hope for the more than 150 Victorian children and their families who are diagnosed with cancer each year,” he said.

Παπαρίζου-Καψάλης: Διαψεύδουν τις φήμες περί γάμου! Ναι στην συγκατοίκηση!

Παπαρίζου-Καψάλης: Διαψεύδουν τις φήμες περί γάμου! Ναι στην συγκατοίκηση!

Η Έλενα Παπαρ ίζου λάμπει! Είναι ερωτευμένη, κατασταλαγμένη και βρήκε στο πρόσωπο του Ανδρέα Καψάλη τον ιδανικό σύντροφο!

Την καλύτερή της φάση περνάει η τραγουδίστρια, στο πλευρό του νέου της συντρόφου! Οι δυο τους είναι έξι μήνες μαζί και έχουν πάει αρκετές φορές και στην Αίγινα, το αγαπημένο νησί του Ανδρέα, όπου έχει δικό του σπίτι.

Και μπορεί οι φήμες το τελευταίο διάστημα να έκαναν λόγο για επικείμενο γάμο της Έλενας με τον Ανδρέα ωστόσο η ίδια στους φίλους της το διαψεύδει κατηγορηματικά λέγοντας ότι δεν παντρεύεται, σύμφωνα πάντα με το Hello.

Αντίθετα σκέφτονται σοβαρά να συζήσουν, ενδεχόμενο που μοιάζει ως η φυσική εξέλιξη για τη σχέση τους.

Μάλιστα το περασμένο Σαββατοκύριακο η Έλενα ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για το project «Helena Paparizou vs Playmen», δίνοντας τον καλύτερό της εαυτό επί σκηνής.

Και μπορεί ο Ανδρέας να έφτασε στη Θεσσαλονίκη με διαφορετική πτήση, όμως η Έλενα του αφιέρωσε αρκετό χρόνο.

Ρομαντικό weekend για Μακρυπούλια-Χατζηγιάννη!

Ρομαντικό weekend για Μακρυπούλια-Χατζηγιάννη!

Μπορεί η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης να έχουν ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις όμως πάντα βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον!

Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού Hello, εντόπισε το ζευγάρι το περασμένο weekend να κάνει βόλτα δίπλα στη θάλασσα!

Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν λίγες ώρες χαλάρωσης μαζί, δίπλα στη θάλασσα.

Εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό κατευθύνθηκαν στο Λαγονήσι και έχοντας μαζί τους την αγαπημένη τους Ζάννη, απόλαυσαν τη βόλτα τους, αγναντεύοντας το απέραντο γαλάζιο και παίζοντας με την σκυλίτσα τους.

Μετά τη βόλτα, το ζευγάρι απόλαυσε το μεσημεριανό του με φρέσκο ψάρι και σαλάτα σε ψαροταβέρνα, καθώς και οι δύο προσέχουν ιδιαίτερα τη διατροφή τους.

 

Helen Kapalos rides to conquer cancer

Source: Hawthornfc

Helen is set to cover 200kms in the The Ride to Conquer Cancer.

Hawthorn Football Club’s Number 1 female ticketholder, Helen Kapalos, is doing her bit to conquer cancer, and you can help!

Over two days on 27 – 28 October, Helen will cover 200kms on the seat of the bike, riding from Melbourne to Healesville and back again to raise money and awareness for the Peter Macallum Cancer Centre.

The Ride to Conquer Cancer® raises money to support life-saving cancer research and education at Peter Mac in Melbourne.

Peter Mac is Australia’s only public hospital solely dedicated to cancer and is a national leader in multi-disciplinary cancer care as well as and a national and international leader in laboratory, clinical and translational research.

One in two Australians will be diagnosed with cancer in their lifetime. In Australia, 43,000 deaths will be attributed to cancer this year and more than 115,000 new cases of cancer will be diagnosed.

The Ride brings together communities of riders, survivors and their supporters for one common goal: to conquer cancer in this lifetime.

Help Helen to go beyond her target by donating today.

Learn more about the Ride at conquercancer.org.au.

Perth company leads Greek gold rush

Source: Neos Kosmos

Eureka!

Eureka!

Greece is set to overtake Finland as Europe’s largest gold producer within four years, as regulators in Athens sign-off on mines kept on hold for more than a decade by official red tape and environmental rules.

Last year Perth-based Glory Resources successfully completed A$42.5 million in capital-raising and acquired a 100 per cent interest in the Sapes Gold Project – a high-grade gold deposit located in north eastern Greece.

The company says that its immediate strategy is to progress development of the Sapes mine 30km northwest of Alexandropoulis, and undertake further exploration.

Glory estimates the mine will have an output of 80,000 ounces of gold a year when production gets underway and that it will employ around 200 workers.

The company expects to pay around $80 million in taxes and $22 million in royalties during the life of project, based on a gold price of $1,200 an ounce.

The Sapes mine has a total estimated capital expenditure of US$100 million and operating costs of US$297 per ounce over the projected seven year life of the mine. In partnership with Canadian company Eldorado Gold Corp, Glory Resources are developing three other mines in Macedonia that could turn Greece into Europe’s biggest producer of the precious metal by 2016.

Gold mining is gathering momentum in Greece after the Greek government began a “fast-track” approvals program, spurred-on by country’s economic crisis.

“There’s clearly evidence that Greece has woken up to the potential of their mining industry,” says Jeremy Wrathall, chairman of Perth-based Glory Resources.

“Politicians increasingly realise that a pro-mining stance is appropriate due to job creation potential.”

Greece was Europe’s largest bauxite producer and the world’s biggest supplier or perlite (used in insulation and as a soil replacement in horticulture) in 2010, according to the US Geological Survey. Gold is currently the only metal targeted by the Greek government for fast-track approvals.

“We think Greece has the potential to be a major gold producer,” said Wrathall. “It is bizarre that Greece is virtually unexplored because of the political situation that prevailed before the crisis. Modern exploration techniques have not been used in Greece at all.”

Greece Is Not Poor – It Actually Has Massive Uptapped Reserves Of Gold, Oil And Natural Gas

Source:

It turns out that the poster child for the European debt crisis is not actually poor at all.  In fact, the truth is that the nation of Greece is sitting on absolutely massive untapped reserves of gold, oil and natural gas.

If the Greeks were to fully exploit the natural resources that are literally right under their feet, they would no longer have any debt problems.  Fortunately, this recent economic crisis has spurred them to action and it is now being projected that Greece will be the number one gold producer in Europe by 2016.

In addition, Greece is now opening up exploration of their massive oil and natural gas deposits.

Reportedly, Greece is sitting on hundreds of millions of barrels of oil and gigantic natural gas deposits that are worthtrillions of dollars.

It is truly sad that Greece should be one of the wealthiest nations in all of Europe but instead the country is going through the worst economic depression that it has experienced in modern history.

It is kind of like a homeless man that sleeps on the streets every night without realizing that a relative has left him an inheritance worth millions of dollars.  Greece is not poor at all, and hopefully the people of Greece can learn the truth about all of this wealth and chart a course out of this current mess.

I have written extensively about the nightmarish economic conditions that Greece is experiencing right now.  Just check out this article, this article and this article.  Since the depression began in Greece, the Greek economy has contracted by more than 20 percent.  In April 2010, the unemployment rate in Greece was only 11.8 percent.  Since then it has skyrocketed to 25.1 percent.

The government debt to GDP ratio in Greece is projected to hit 198 percent this year, and there are persistent rumors that Greece will be forced to leave the euro.

But all of this is completely and totally unnecessary.  Greece is not actually poor at all.  In fact, after you account for untapped natural resources, Greece is actually one of the wealthiest nations in all of Europe.

According to Bloomberg, there is a massive amount of gold in Greece.  This recent economic crisis has accelerated the approval of mining activity, and it is now being projected that Greece will soon be the number one gold producing country in all of Europe…

Gold mining is gathering momentum after Greece began what it called a “fast-track” approvals program. The Canadian and Australian companies said their projects will add about 425,000 ounces by 2016, worth $757 million at the Oct. 5 spot price, to the 16,000 ounces the country produced in 2011.

“There’s clearly evidence that Greece has woken up to the potential of their mining industry,” said Jeremy Wrathall, chairman of Perth-based Glory Resources. “Politicians increasingly realize that a pro-mining stance is appropriate due to job creation potential.”

Greece, which is also fast-tracking state property sales, is set to overtake Finland as the continent’s largest gold producer within four years, as regulators in Athens sign off on mines kept on hold for more than a decade by red tape and environmental rules.

But Greece doesn’t just have gold.  Greece is also swimming in oil and natural gas.  It turns out that Greece is sitting on the western edge of an absolutely mammoth sub-Mediterranean oil and gas field, and there are also huge deposits of oil and natural gas in the western parts of the country.

A Reuters article back in July discussed how foreign firms are now rushing to exploit these tremendous resources…

Greece has received eight bids by companies to search for oil and natural gas in three blocks in the western part of the country, the energy ministry said on Monday, as debt-laden Athens seeks to save money on energy imports.

Greece, which produces almost no oil or natural gas, aims to develop potential hydrocarbon reserves as part of an effort to overhaul its economy and lessen dependence on energy imports.

So exactly how much oil and natural gas does Greece have?

The numbers that are being reported so far are staggering.  The following comes from a Greek news source…

Until now the offers for hydrocarbon exploration have concerned three blocks: The first is in the Gulf of Patra, the second off the coast of Katakolo — both in Western Greece — and the third at Ioannina, northwestern Greece.

Early estimates suggest that the Gulf of Patra may have 200 million barrels of crude oil, and that there are another 80 million at Ioannina and nearly 3 million off the coast of Katokolo.

Furthermore, according to the United States Geological Survey, in the sea between Crete, Cyprus, Israel and Egypt, there are about 15 trillion cubic meters of natural gas and oil just waiting to be extracted.

The truth is that Greece has enough oil and natural gas to be able to pay off all of their debts.  The value of the natural gas that they are sitting on alone has been estimated to be worth trillions of dollars.  The following is from an article earlier this year by F. William Engdahl…

In December 2010, as it seemed the Greek crisis might still be resolved without the by-now huge bailouts or privatizations, Greece’s Energy Ministry formed a special group of experts to research the prospects for oil and gas in Greek waters. Greece’s Energean Oil & Gas began increased investment into drilling in the offshore waters after a successful smaller oil discovery in 2009. Major geological surveys were made. Preliminary estimates now are that total offshore oil in Greek waters exceeds 22 billion barrels in the Ionian Sea off western Greece and some 4 billion barrels in the northern Aegean Sea. [1]

The southern Aegean Sea and Cretan Sea are yet to be explored, so the numbers could be significantly higher. An earlier Greek National Council for Energy Policy report stated that “Greece is one of the least explored countries in Europe regarding hydrocarbon (oil and gas-w.e.) potentials.” [2] According to one Greek analyst, Aristotle Vassilakis, “surveys already done that have measured the amount of natural gas estimate it to reach some nine trillion dollars.” [3]  Even if only a fraction of that is available, it would transform the finances of Greece and the entire region.

Tulane University oil expert David Hynes told an audience in Athens recently that Greece could potentially solve its entire public debt crisis through development of its new-found gas and oil. He conservatively estimates that exploitation of the reserves already discovered could bring the country more than €302 billion over 25 years.

So unlike several other nations in Europe, things actually look quite promising for Greece in the years ahead if they manage their resources correctly and don’t let foreigners come in and steal all of their wealth.

And perhaps this is why there is such hesitation to boot Greece out of the EU.  It seems probable that many of the top politicians in Europe know about all of this gold, oil and natural gas that Greece is sitting on.

Hopefully the people of Greece will learn about this massive amount of wealth that is just under their feet.  If they can figure out a way to get this wealth to start to flow into the hands of the people of Greece, a lot of their problems could be solved rather quickly and they could start to experience a massive economic turnaround.

Stunning miniature worlds capture Australia’s raw beauty as you’ve never seen it before

Source: News

Artist Catherine Nelson

Forster in NSW (left) and Mareeba in Far North Queensland: incredible images by Australian digital artist Catherine Nelson

AN AMAZING series of digitally manipulated artworks by the Australian visual artist who brought Kylie to life in Moulin Rouge stretches the boundaries of how we see the natural world.

Sydney born artist Catherine Nelson takes hundreds of photographs of a specific location before spending up to a month digitally stitching them together to make one incredible imaginary landscape.

 

Artist Catherine Nelson

Miniature worlds: Sydney Botanical Gardens. Image: Catherine Nelson

Her art works feature Australian landscapes such as the Snowy Mountains, Kosciuszko National Park and Far North Queensland’s Mareeba wetlands, as well as European landscapes.

Nelson’s beautiful transcendental orbs have been described as “miniature worlds”.

 

Artist Catherine Nelson

Miniature worlds: Snowy Mountains. Image: Catherine Nelson

Begun as a simple way to tell many stories in one image, the works are made possible by modern technology such as Adobe’s image editing software Photoshop and the 64GB memory cards the artist uses to store hundreds of high resolution pictures.

Employing Photoshop’s toolbar as her painterly pallet, Nelson’s career shows how creative artists are exploiting digital tools to take visual art in hitherto unexplored directions.

 

Artist Catherine Nelson

Miniature worlds: Forster, NSW. Image: Catherine Nelson

“I’ve always looked at the world with a painter’s perspective”, says the artist from her home in Ghent, Belgium.

Employing a technological version of traditional collage, she takes hundreds of photographs of a particular location with her Canon 7D camera, then stiches them together on her computer to make dramatic large scale images exhibited at 150cm x 150cm and 100cm x 100cm.

 

Artist Catherine Nelson

Miniature worlds: Mareeba, Far North Queensland. Image: Catherine Nelson

After studying paining at Chelsea College of Art in London and Sydney College of Fine Arts, Nelson embarked on a glittering career in the movie industry as a digital compositor on films such as Harry Potter, 300 and Moulin Rouge.

Beginning her movie career in the early days of the CGI revolution initiated by Industrial Light & Magic and Pixar Animation Studios, Nelson likens her time working on feature films to the long apprenticeships of Renaissance painters in the 17th century.

“I was exposed to the latest technologies and fabulous techniques. It was a fantastic training, a brilliant way to build my skills”.

She played a key role realising Kylie Minogue’s unforgettable cameo as The Green Fairy in Baz Luhrmann’s Moulin Rouge.

 

Artist Catherine Nelson

Miniature worlds: Guthega, Kosciusko National Park. Image: Catherine Nelson

Since 2008 Nelson has combined her expertise as a painter and digital compositor to create wonderful imaginary landscapes.

 

Artist Catherine Nelson

Miniature worlds: The Kings Garden. Image: Catherine Nelson

Showcasing nature’s beauty and fragility, miniature worlds have a particular appeal in an age when many people are concerned by the pressures humanity is placing on the environment.

 

Artist Catherine Nelson

Miniature worlds: Danube Lillies. Image: Catherine Nelson

The artist says that her works are a positive reminder that much of the natural world remains wonderfully wild.

“A lot of people have been writing to say how moving they find them,” she says. “These are very inclusive.”

“People worry about the planet, but I try to present a positive picture of our surroundings and people respond to that optimism.”

Nelson’s first exhibition was shown at the Centre for Contemporary Photography in Sydney in 2010, and since then she has been shown around the world at galleries in London, Los Angeles, Paris and Beijing. She is currently preparing for an exhibition in South Korea, with Miami to follow in December.

Catherine Nelson is represented by Michael Reid Gallery in Sydney and Gallery Smith in Melbourne.

 

Artist Catherine Nelson

Miniature worlds: Coast. Image: Catherine Nelson

Simon Crerar is News Limited’s Visual Story Editor, follow him at twitter.com/simoncrerar

Hamilton Island’s Qualia resort named world’s best including Perivolas, Santorini

Source: News

Escape: Hamilton Island

Angela Saurine takes you to the one of the most exotic, picturesque locations that doesn’t even require a passport.

infinity

The infinity edge pool at the Qualia Resort, on Hamilton Island in the Whitsundays. Picture: Supplied.

qualia

Qualia received a perfect score in the  Conde Nast Traveler Readers’ Choice Awards. Picture: Supplied

WHERE in the world can you find the ultimate in luxury?

Turns out you don’t have to travel very far – it’s right here in Australia.

The luxury Qualia resort on Hamilton Island has been voted the best accommodation in the world by travellers.

Qualia, on the Great Barrier Reef, beat hotels in exotic locations such as the Maldives and Bora Bora to score the top honour in the 2012 Conde Nast Traveler Readers’ Choice Awards.

“This recognition by such sophisticated and well-travelled readers is truly gratifying,” chairman of Hamilton Island Enterprises, Sandy Oatley, said.

It’s the first Australian property to top the prestigious survey in its 25-year history.

Qualia scored a perfect score of 100 in all categories, including rooms, service, food, location, design and activities. It’s one of only four properties ever to receive a flawless score.

The 60-pavilion resort is surrounded by Aussie bushland in the Whitsunday Islands.

Top 10 hotels and resorts in the world
1. Qualia, Hamilton Island, Great Barrier Reef
2. Taj Exotica Resort and Spa, Maldives
3. Lodge at Kauri Cliffs, Northland, New Zealand
4. Hotel Caesar Augustus, Capri, Italy
5. Palazzo Sasso, Ravello, Italy
6. Sabi Sabi Private Game Reserve, Kruger National Park, South Africa
Equal 7. Peninsula House, Las Terrenas, Samana, Dominican Republic
Equal 7. La Villa Gallici, Aix-En-Provence, France
9. Four Seasons Resort Bora Bora
10. Perivolas, Santorini

CN Traveller survey

Kauri Cliffs Resort, Bay of Islands region, New Zealand. Picture: Supplied

Four Seasons Resort Bora Bora, Motu Tehotu, French Polynesia

Four Seasons Resort Bora Bora, Motu Tehotu, French Polynesia. Picture: Supplied

Greek short films get special treatment in Egypt

20121017-124455.jpg

The films are all from Greece, made by Greek directors and will be anywhere in the range of one to twenty minutes. The films include dramas, comedies, romance and everything in between.

From Plato and Homer to Kazantzakis and Gavras, the Greeks are clearly not in any shortage of great thinkers in any field. Besides being credited with countless contributions to humanity, Egypt in particular has been touched by Greek culture and the two countries have strong cultural ties.

The Greek Cultural Institute celebrated the two countries’ cultures with a cultural month that will be concluded with a two day tribute to Greek short films in the creativity centres of Cairo and Alexandria. The tribute is in motion in Cairo already, starting yesterday, while Alexandria will start its own on 17 and 18 October.

Egypt has seen a surge in short film festivals and events, including the Shnit film festival, Future Shorts, the 48 hour film festival and the upcoming Goethe Institute short film festival. Though this ‘tribute’ is not a festival in anyway, the focus on short films will draw crowds where screenings of feature-length films around town have failed to do so.

The films are all from Greece, made by Greek directors and will be anywhere in the range of one to 20 minutes. The films include dramas, comedies, romance and everything in between.

“Most of the films have been produced within the last five years, though some are older, and some have won prestigious awards,” said Dina Constantina, vice president of the Greek Cultural Institute in Cairo. “We chose these films because they are all famous in Greece and have been well-received. They all have English subtitles and some are silent with no dialogue at all. They cover all genres and are not confined to a specific theme, genre, or topic.”

Constantina added that the screenings were part of a larger cultural exchange between the two countries. “The tribute is part of the Greek Egyptian cultural month where we have featured crafts and art exhibitions, among other things.”

The films include Moments of Wisdom, The Son, Somewhere on The Map (2010), Fishing (2012), Coat Fitting (2006), Occupation (2009), Leaving (2005), and What Swims and Laughs (2003).

Moments of Wisdom tells the story of a life in three minutes, while The Son tells the story of parents trying to answer their son’s difficult questions. Coat Fitting is about an old man who finds meaning in his life upon learning he may be the subject of a documentary.

Greek cinema has always been prominent and notables include Costa Gavras with his iconic Z (1969), the masterful Theodoros Angelopoulos, all the way up to Yorgos Lanthimos and his award-winning Dogtooth (2009). The screenings will mark the end of the Greek Egyptian cultural month, ending rather fittingly in Alexandria, once a centre of Greek culture in Egypt.

%d bloggers like this: