Ψυχοσάββατα για το 2018

Αντίστοιχα, για το 2018 το πρώτο ψυχοσάββατο πέφτει νωρίτερα, στις 10 Φεβρουαρίου 2018 και 17 Φεβρουαρίου 2018 και 24 Φεβρουαρίου 2018 και το δεύτερο πέφτει στις 26 Μαΐου 2018.

Πέρα όμως από τα επίσημα ψυχοσάββατα, κατά περιοχές υπάρχουν κι άλλα Σάββατα που αφιερώνονται στη μνήμη των νεκρών, όπως για παράδειγμα το Σάββατο πριν τη γιορτή του Αγ. Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης στην Αθήνα έχουν ακόμη δύο ψυχοσάββατα. Το Σάββατο της Τυρινής και το Σάββατο της πρώτης εβδομάδος των Νηστειών, που είναι γνωστό και σαν Ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων.

Remains of ancient mosaic from a Georgian church found in Israel

Incredibly well-preserved remains of a 1,500-year-old Christian mosaic are uncovered in the ruins of an ancient monastery in Israel.

The tessellated tile work was uncovered in the coastal city of Ashdod.

It features a four line inscription in Greek commemorating a Christian Bishop.

It also includes the date of its construction according to the Georgian calendar.

This is the first evidence of its use in Israel and corresponds with 539 AD.

Source: NewsLive

Important ancient inscription unearthed near the Damascus Gate in Jerusalem

A 1,500 year old mosaic floor, with a Greek inscription, was discovered this summer following groundwork for Partner communications cable infrastructures near the Damascus Gate in the Old City of Jerusalem.

David Gellman, the director of the excavation on behalf of the Israel Antiquities Authority said, “The fact that the inscription survived is an archaeological miracle. The excavation in a relatively small area, exposed ancient remains that were severely damaged by infrastructure groundwork over the last few decades. We were about to close the excavation, when all of a sudden, a corner of the mosaic inscription peeked out between the pipes and cables. Amazingly, it had not been damaged. Every archaeologist dreams of finding an inscription in their excavations, especially one so well preserved and almost entirely intact.”

Dr. Leah Di Segni, of the Hebrew University in Jerusalem, the expert on ancient Greek inscriptions, deciphered the inscription. The inscription reads, “In the time of our most pious emperor Flavius Justinian, also this entire building Constantine the most God-loving priest and abbot, established and raised, in the 14th indiction”. According to Di Segni, “This inscription commemorates the founding of the building by Constantine, the priest. The inscription names the emperor Flavius Justinian. It seems that the building was used as a hostel for pilgrims.” Di Segni added, “‘Indiction’ is an ancient method of counting years, for taxation purposes. Based on historical sources, the mosaic can be dated to the year 550/551 AD.”

According to Gellman, “The Damascus Gate served for hundreds of years as the main northern entrance to Jerusalem. Knowing that, it is no surprise that this area is rich with archaeological remains. In the Byzantine period, with the emergence of Christianity, churches, monasteries and hostels for pilgrims were built in the area north of the gate, and the area became one of the most important and active areas of the city.”

The two people mentioned in the inscription are well known from both ancient historical sources and archaeological finds. The emperor Flavius Justinian was one the most important rulers of the Byzantine period, and was one of the most colorful and charismatic rulers of antiquity. Under his reign, the Roman empire was at its strongest, and its conversion to Christianity was completed. In the year 543 AD he established a

large church in Jerusalem, dedicated to Mary, mother of Jesus, known as The Nea Church. This was the largest church built in Jerusalem and one of the largest in the entire empire. The abbot of the church was Constantine, whose name appears in the inscription discovered recently near the Damascus gate. Remains of this church were partially excavated in 1970, in the Jewish quarter of the Old City of Jerusalem, even then sparking interest among archaeologists and scholars of Jerusalem, throughout Israel and across the globe. This excavation was a part of the Jewish quarter excavations carried out immediately following the Six Day War in 1967.

According to Di Segni, the inscription found near the Damascus gate is fairly similar to an inscription found in the vaults of the Nea Church, currently exhibited in the Israel museum. The same two people are mentioned in the inscription, the emperor Justinian and the abbot Constantine. Di Segni adds, “This new inscription helps us understand Justinian’s building projects in Jerusalem, especially the Nea Church. The rare combination of archaeological finds and historical sources, woven together, is incredible to witness, and they throw important light on Jerusalem’s past.”

The new but ancient inscription was removed from its site by the conservation experts of the Israel Antiquities Authority, and is being treated in the IAA ‘s mosaic workshop in Jerusalem.

What really comes out of an airplane? Contrails, not chemtrails.

Chem-trails on the Discovery Channel part 1 of 3The Discovery Channel explains in depth the on going mystery and debate over the chemtrail conspiracies.

It’s tough to go outside nowadays without seeing scores of lines in the skies. They trail behind airplanes, forming by the dozen in regimes of heavy air traffic. Some spread out into a wispy veil that blankets the sky, whereas others linger for what seems like a very long time.

Controversy has prompted speculation that these aircraft-chasing clouds may be a harmful mixture of chemicals sprayed to influence humans behavior and to modify the weather, sometimes referred to as “chemtrails.” But is there any truth to this theory?

Nope. Not a bit. Period. No need to don a tinfoil hat!

“Contrails,” as the lines are aptly called, are a man-made cloud that forms under otherwise ordinary environmental conditions. The underlying physical processes are the same as in cases involving any other clouds; the only difference is what mechanism starts them forming.

High up in the atmosphere, where aircraft fly, temperatures can fall well below freezing even on a warm summer’s day. Generally, there is little water vapor present this far aloft, since air’s ability to hold moisture decreases as the temperature drops. Moreover, water vapor residing there is mostly “supercooled” — meaning that it remains in the gas or liquid state despite temperatures colder than Antarctica. Why does this moisture not immediately become ice? The answer lies in a process called nucleation.

For water to form ice crystals, it has to have something to freeze onto. This can be a piece of dust, pollen, ash or any other particulate floating around in the upper troposphere. The trouble is that it’s really tough to mix ground-level matter all the way up there. But airplanes can serve that function.

Commercial jetliners fly higher than the peak of Mount Everest, which towers to a whopping 29,035 feet. Their exhaust can spit out aerosols, sulfates, soot, minute amounts of metal, carbon dioxide, hydrocarbons and a few other ingredients. It may sound scary, but it’s no cause for alarm; jet fuel is composed mainly of kerosene, which is also a common lighting fluid for household heating systems.

When an airplane races by, the particles in its wake can serve as the nuclei for supercooled water droplets/vapor to condense and freeze upon. Because temperatures can drop below minus-40, it doesn’t take long for a cascade of water molecules to latch on and join the process. Trillions of cloud droplets, about a hundredth of a millimeter across, are formed in a stream behind the airplane. Just like that, a contrail is born.

But that’s not the only thing going on there. We have to remember how airplanes fly! By manipulating the shape of aircraft wings and relying on something called the Bernoulli Principle, engineers have designed aircraft such that they slice through the air and induce a pressure gradient. In other words, the rush of wind generates a pillow of high pressure beneath the plane to suspend it in the air, while low pressure above spawns a miniature “vacuum” and makes it easier for the plane to rise. This “wingtip vortex” of low pressure is ordinarily invisible — but not always.

When air expands in regions of low pressure, it cools, often falling to the dew point and becoming saturated. This will make a visible cloud if the air is moist enough. That’s why contrails don’t have to form behind the engines of airplanes, since the wingtip vortices spin up off the outer edges. If you’ve ever seen a plane take off in fog or rainy weather, you may have noticed little tubes of cloud whirling behind; now you know why.

Some have pointed at what they consider to be “unusual behavior” associated with contrails, making disjointed attempts to link them to weather modification or toxic releases, but they are not supported by the mainstream scientific community and peer-reviewed studies.

To be sure, not all contrails behave the same way. Some spread out, blow away, or quickly disappear, while others remain in place. Straight forward science explains this activity.

Even on a perfectly calm day, the winds way up there are howling. Airplanes fly at the level of the jet stream. On days where the jet stream is above you, you’ll probably notice the contrail clouds quickly streaming off to the east. Yet if the upper-level winds area weak, they may stick around, until eventually dissipating when molecular diffusion takes place. How long they’re visible for is a function of humidity levels as well.

Some claim contrails are the primary instigator of climate change. This is not supported. Even if contrails spread out across the sky, their thin nature is transparent to most incoming and outgoing radiation. While the shadows cast by them has a net cooling effect, it’s negligible — only a fifth of a watt per meter squared less of incoming solar rays. This is the equivalent of trying to warm the inside of your car with a single bulb from a strand of Christmas lights.

Other folks have stated that something about contrails isn’t quite right since they may appear different in color than “normal” clouds. Contrails are in every way, shape, and form, a normal cloud — just a man-made one!

As for their color, we must remember where these clouds live — 37,000 feet or higher. The sun sets later at these altitudes because of Earth’s curvature. While shallow clouds near the ground may appear darkened due to the loss of daylight, contrails and high cirrus clouds can still soak up the sun and glimmer an amber shade for 10 minutes after nightfall. 

They can be a beautiful sight to behold. This is the same reason that the tips of skyscrapers in the city can be bright even after the sun has set on ground-dwellers. At the world’s tallest building, the Burj Khalifa in Dubai, the sun sets on the 160th floor a full five minutes after the lobby.

The science behind contrails is fascinating. Contrails should never be a cause for alarm; after all, folks don’t flip out on chilly days when their breath forms a cloud. If it’s cold enough and the air is still, you might even notice a cloud hanging behind you for several meters. 

Contrails are a unique form of cirrus clouds, and can be an early indicator of approaching weather systems. Conspiracy theories aside, learning the underlying physics supporting their formation can broaden our understanding of the world around us.

The atmosphere puts on beautiful shows for us every day. we just need to know where to look.

Source: washingtonpost.com

Greece May Open GNTO Branch in Melbourne

Source: news.gtp.gr

 

Greek Tourism Minister Elena Kountoura with the President of the Greek Community of Melbourne, Bill Papastergiadis. They are accompanied by SYRIZA MP Chrysoula Katsavria - Sioropoulou and member of the Special Permanent Committee of Hellenism of the Diaspora (L) and the Secretary General of Tourism Evridiki Kourneta.

By Nikos Krinis

Greece is seeking to boost its presence in the Australian market with targeted promotional actions and the opening of a Greek National Tourism Organization (GNTO) branch in Melbourne, the Tourism Ministry said recently in an announcement.

The issue was discussed last month in Athens, during a meeting between Greek Tourism Minister Elena Kountoura and the President of the Greek Community of Melbourne (GCM), Bill Papastergiadis.

During his meeting with Minister Kountoura, Papastergiadis presented the activities of the Greek Community of Melbourne and highlighted the importance of promoting Greek tourism in Australia through the operation of a GNTO branch there, in a space within the community’s building in Melbourne.

Moreover, Papastergiadis underlined his strong interest in strengthening tourism relations as well as improving the connectivity between the two countries through an enhanced direct air service.

On her part, Kountoura discussed the ministry’s plans to dynamically promote Greece in Australia in order to attract more Australian tourists in the coming years.

The minister also informed Papastergiadis about Greece’s tourism policy that aims to attract tourists 365 days a year and also mentioned the positive course of Greek tourism in 2017.

The two parties also discussed the organization of the Lonsdale Street Greek Festival to be held next February, to which Papastergiadis invited Minister Kountoura to attend.

Papastergiadis’ proposal for the opening of a GNTO branch in the GCM building was also welcomed by Greek Prime Minister Alexis Tsipras.

Moreover, Tsipras was impressed with the activities of the GCM and the Greek-Australian community in general, and expressed the wish to visit Australia next year, during the Lonsdale Street Greek Festival.

During his stay in Athens in July, Papastergiadis also met with Hellenic Republic President Prokopis Pavlopoulos, Culture Minister Lydia Koniordou and leaders of political parties.

Macedonia aims to solve protracted name row with Greece

Source: au.news.yahoo.com/world

Macedonia aims to solve protracted name row with Greece
Macedonia aims to solve protracted name row with Greece

After a quarter-century-long dispute that has blocked its entry to NATO and the European Union, Macedonia seems determined to end the row with Greece over its name.

The quarrel between Skopje and Athens dates back to Macedonia’s declaration of independence from Yugoslavia in 1991 and has poisoned neighbourly relations.

From the outset Greece denied its neighbour the right to use the name Macedonia, which is also the name of a northern Greek region.

Greeks have cited concerns about historical appropriation — both sides, for example, claim Alexander the Great as their own — and that the name Macedonia implies a broader territorial claim.

Athens and the European Union recognise the small landlocked country by its provisional name, the former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), under which it was also admitted to the United Nations.

Skopje has long insisted that this designation was only provisional, but in June, new Social Democratic Prime Minister Zoran Zaev seemed to relax the line of his nationalist predecessors.

“With a FYROM reference we can become a member of NATO,” Zaev said on a visit to the NATO headquarters in Brussels.

As a member of both NATO and the European Union, Athens has vetoed Macedonia’s attempts to join both blocs, but a calendar of bilateral meetings is now in place to try to resolve the dispute.

In everyday conversation, Greeks usually refer to the neighbouring country as “Skopje”, the name of its capital city.

Back in 1992, a million Greeks — one tenth of the population — took to the streets in protest over the name issue in Thessaloniki, the main city in the Macedonia region.

Tensions grew in 2006, when Skopje airport was named “Alexander the Great”. The building in 2011 of a huge monument of the warrior king on a horse added fuel to the fire.

Under international pressure, the statue in central Skopje was officially named “Warrior on a horse” but that did not deceive anyone — especially as, a year later, authorities inaugurated a giant statue of Philip II of Macedon, Alexander’s father.

The issue remains hugely sensitive on both sides.

Greece’s migration minister Yiannis Mouzalas last year faced calls to resign after referring to the country as “Macedonia” instead of “FYROM” during a television interview about the migrant crisis.

Mouzalas quickly apologised “for this error, which does not reflect my position and my convictions on the subject of FYROM”.

On Tuesday, the Greek women’s handball team was punished at the European Championship after refusing to play in Skopje against Macedonia’s team wearing national logo bearing that name.

In Zaev’s bid to end the row, he has spoken by telephone to his Greek counterpart Alexis Tsipras.

The Macedonian Foreign Minister Nikola Dimitrov was in Athens in mid-June and his Greek counterpart Nikos Kotzias is going to Skopje later this month.

There is a “certain mobilisation,” a Greek diplomatic source told AFP, noting “some signs” of good will in Skopje.

But the source said it was now necessary to “wait for action”.

A top official in Zaev’s SDSM party, who also asked not to be named, warned that Greece “could keep the same position for two centuries. We should find a solution to deblock the process of integration with NATO and the EU”.

But, in the fragile country of about two million people, the official warned it would be necessary to reach a political “consensus” and to back up any decision with a referendum.

Many Macedonians are against a name change but some say they want a way out of the tiring row.

“We are Macedonians, we cannot name ourselves differently,” said Mirjana Jovanovska, 47, a dentist in Skopje.

She admitted, however, that “it would not be so terrible if a prefix was added to the name Macedonia”.

Suggestions to emerge in conversations include “Northern Macedonia”, “New Macedonia” or even “Vardarska” after a river that runs through the country.

The incumbent Greek government has not yet made any proposals, waiting for negotiations to resume before unveiling their game. In 2007 the government at the time proposed “a name with a geographic prefix”.

Upon an agreement, entering the 29-nation NATO is a much more likely prospect for Macedonia than the 28-country EU, which has frozen all enlargement until at least 2020.

“The question is: what is the price of joining the club?” asked Toni Deskoski, a law professor in Skopje.