Dr.Olga Sarantopoulos, SAE World Secretary urges for the compensation of the small savers, greek government individual bondholders

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)

Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου – Γραμματέας ΣΑΕ

Dr.Olga Sarantopoulos – Secretary World SAE

Vienna, October 14th, 2013

In a letter to the Honourable Prime Minister of Greece Mr.Andonis Samaras, Dr.Olga Sarantopoulos, Secretary of the World Council of Hellenes Abroad urged for compensation of the Greeks and Expatriate small savers, Greek government individual bondholders.
As noted by Ms. Sarantopoulos the issue involves about 15,000 Greek families in Greece and abroad, the majority are ordinary people, family men, who saved their lifetime savings in Greek government bonds in response to the call of the motherland. They are now in dire straits because of the decision to clip the public debt and subsequently the government bonds, and have suffered losses in the ranks of 75% of their savings. Many of them are on the brink of economic disaster. Fourteen of which have already committed suicide.

The Secretary of SAE emphasizes in her letter that the Greek State ignoring the opinions of experts, refused to protect individuals from the process of “clipping”, which was made by other European countries such as Iceland and even by the bankrupted Argentina. But compensated foreign major investors and those who had bought bonds with English law. And so, when in fact a decision-judgment of the European Court of EFTA dated 28th of January 2013, with an excellent rationale applies to the case of Greek individuals, claryfied, that it is not a discrimination towards foreign depositors (in Iceland), if they are not compensated.
With effect, the Greek State to appear insolvent to its citizens, to the Greeks abroad who trusted and supported the national reconstruction of the Greek economy.

As pointed out by Dr.Sarantopoulos, it was H.E. the Prime Minister of Greece, Mr. Andonis Samaras in his election speech at the Zappeion Building who promised the immediate restoration of injustice suffered by small bondholders. Besides, the program agreement between the three parties ND, PASOK, DHMAR provided rehabilitation of the individual bondholders. Also the Vice- President and Minister of Foreign Affairs of Greece Mr.Evangelos Venizelos underlined at the International Fair of Thessaloniki 2013 that there is a moral obligation to sort out the unfinished business with the small bondholders, and that this was never forgotten as a liability.

Dr.. Sarantopoulos called upon the Honourable Prime Minister to take the necessary steps to restore justice and based on what has already ruled the EU and the international authorities.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)

Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου – Γραμματέας ΣΑΕ

Βιέννη, 14η Οκτωβρίου 2013


​Την αποζημίωση των μικροαποταμιευτών ομολογιούχων ζητά
​η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ.Όλγα Σαραντοπούλου

Την αποζημίωση των μικροαποταμιευτών ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου, ζητά με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ.Αντώνη Σαμαρά, η Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ.

Όπως επισημαίνει η κα Σαραντοπούλου, το ζήτημα αφορά περίπου 15.000 ελληνικές οικογένειες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην πλειοψηφία τους απλούς ανθρώπους, αγωνιστές του καθημερινού βίου, οι οποίοι αποταμίευσαν τις οικονομίες μιας ζωής σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πατρίδας. Σήμερα βρίσκονται σε δεινή θέση αφού μετά την απόφαση για το κούρεμα του δημοσίου χρέους, έχουν υποστεί απώλειες της τάξεις των 75% και πολλοί από αυτούς βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής. Δεκατέσσερις εκ των οποίων έχουν ήδη αυτοκτονήσει.

Η Γραμματέας του ΣΑΕ υπογραμμίζει στην επιστολή της ότι το Ελληνικό Κράτος αγνοώντας τις γνωμοδοτήσεις των ειδικών, αρνήθηκε να προστατεύσει τα φυσικά πρόσωπα από την διαδικασία του «κουρέματος», κάτι που έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισλανδία αλλά και η πτωχευμένη Αργεντινή. Αποζημίωσε όμως τους ξένους μεγαλοεπενδυτές και εκείνους που είχαν αγοράσει ομόλογα με το αγγλικό δίκαιο. Kαί αυτό, οταν μάλιστα υπάρχει απόφαση-κρίση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο EFTA της 28ης Ιανουαρίου 2013, με ένα εξαιρετικό σκεπτικό που αφορά και την περίπτωσή των Ελλήνων φυσικών προσώπων, ότι δεν αποτελεί δυσμενή διάκριση(discrimination) σε βάρος ξἐνων καταθετών που δεν αποζημιώθηκαν( στην περίπτωση της Ισλανδίας).
Με αποτέλεσμα όπως αναφέρει η Δρ.Σαραντοπούλου, το Ελληνικό Κράτος να εμφανίζεται αφερέγγυο προς τους πολίτες του, προς τους Έλληνες του εξωτερικού που το εμπιστεύτηκαν και στήριξαν την εθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ελληνικής Οικονομίας.

Όπως τονίζει η κα Σαραντοπούλου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κος Αντώνης Σαμαράς στην προεκλογική του ομιλἰα στο Ζάππειο Μέγαρο είχε υποσχεθεί την άμεση αποκατάσταση της αδικίας που υπέστησαν οι μικροομολογιούχοι. Ἀλλωστε και στην προγραμματική συμφωνία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ προβλεπόνταν η αποκατάσταση των ομολογιούχων φυσικών προσώπων. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ.Ευάγγελος Βενιζέλος από το βήμα της ΔΕΘ 2013 αναγνώρισε οτι ᾽῾και ὀποιες εκκρεμότητες έχουμε με μικροομολογιούχους, έχουμε ηθική υποχρέωση να τις τακτοποιήσουμε και δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ αυτό ως υποχρέωση.῾῾

Η Δρ. Σαραντοπούλου απηύθυνε έκκληση στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος οπως προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί το δίκαιο βάσει και όσων έχει ήδη αποφανθεί η ΕΕ και οι αρμόδιες διεθνείς αρχές.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: