Επεισόδιο από τις «Προσωπικές Ιστορίες» της Βασιλειάδας

The second episode of personal stories is about Mr Parashos Pezas. 

Το δεύτερο επεισόδιο από τις προσωπικές ιστορίες μας αφορά τον κύριο Παράσχο Πεζά.

Our hero on the third episode of St Basil’s “Personal Stories” is Mr George Hagivassilis who is now 81 years old and he is sharing with us his experiences from the Hellenic Associations in Australia during the decades of 50’s – 60’s.  

Πρωταγωνιστής μας στο τρίτο επεισόδιο από τις «Προσωπικές Ιστορίες» της Βασιλειάδας είναι ο κύριος Γιώργος Χατζηβασίλης, ο οποίος σε ηλικία 81 ετών μοιράζεται μαζί μας τα βιώματα και τις εμπειρίες του σχετικά με τους Ελληνικούς Συλλόγους στην Αυστραλία κατα τη διάρκεια της δεκαετία του 50’-60’.

Our hero on the new interesting episode of St Basil’s “Personal Stories” is Mrs Irene Chrisopoulos who is now 88 years old and she is sharing with us her personal experiences.

Πρωταγωνίστρια στο νεό και πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο από τις «Προσωπικές Ιστορίες» της Βασιλειάδας είναι η κυρία Ειρήνη Χρυσοπούλου,η οποία είναι 88 ετών και μοιράζεται μαζί μας τα προσωπικά βιώματα της.

After a request of the thousand St Basils NSW & ACT , please watch the second part of the very interesting “Personal Story” of Mrs Irene Chrisopoulou.

Μετά από απαίτηση των χιλιάδων φίλων της Βασιλειάδας, απολαύστε την συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας “Προσωπικής Ιστορίας” της κυρίας Ειρήνης Χρυσοπούλου.

Our hero to our new very interesting episode of St Basil’s “Personal Stories” is Mr Theodore Katsoulas who is now 88 years old and he is sharing with us his adventures marriage.

Πρωταγωνίστης στο νεό και πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο από τις «Προσωπικές Ιστορίες» της Βασιλειάδας είναι ο κύριος Θεώδορος Κατσούλας,ο οποίος είναι 88 ετών και μοιράζεται μαζί μας τον επεισοδιακό γάμο του.

Our hero on the new emotional episode of St Basil’s “Personal Stories” is Mrs Irene Kougelli who is now 71 years old. She came to Australia by transoceanic “Patris” on 1963 and she is sharing with us her personal experiences. 

Πρωταγωνίστρια στο νέο συγκινητικό επεισόδιο από τις «Προσωπικές Ιστορίες» της Βασιλειάδας είναι η κυρία Ειρήνη Κουγέλλη,η οποία είναι 71 ετών. Έφτασε στην Αυστραλία με το υπερωκεάνιο «Πατρίς» το 1963 και μοιράζεται μαζί μας τα προσωπικά βιώματά της.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: